topLogoSpacer
 

Norheim skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Norheim SkoleAvis  

Elevenes læring i fremtidens skole - iPad til alle elevene
Publisert: 24-03-2015 skrevet av: John Geir Knutsen

picture
 iPad til alle elevene

Alle elevene på Norheim skole vil få sin egen iPad. Vi skal gjennom prosjektet "Elevenes læring i fremtidens skole" prøve ut om det kan gi enda bedre kvalitet på undervisningen, og bedre læring for elevene. Vi starter for fullt fra høsten 2015, men tjuvstarter opplæringen om noen uker.

Morgensamling og karnevalsstemning.
Publisert: 03-03-2015 skrevet av: Inge Lill Josefsen

picture
 

 

Mandag var det 3 klasse som sørget for

morgensamlingen. Det gjorde de i  karnevalskostymer, med sambarytmer, sang og spill. Dette var en pangstart på uka. Takk til dere.

 

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015 – 2016
Publisert: 30-01-2015 skrevet av: John Geir Knutsen

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud som blir gitt ved skolene for barn i 1. - 4. klasse. Karmøy kommune står som eier, mens det er rektor ved den enkelte skole som er administrativ og faglig leder for SFO. I tillegg er det satt av tid til miljøarbeider for å koordinere ordningen.

Påmelding

Foresatte melder barnet på den enkelte skoles SFO. Dette må gjøres hvert år. Fristen for påmelding er 1. mars. Påmelding skjer elektronisk via kommunen sine nettsider, http://www.karmoy.kommune.no

Alle som sender påmelding innen fristen, er garantert plass. Dersom en trenger hjelp til den elektroniske påmeldingen, kan skolen kontaktes.

Etter at påmeldingsfristen har gått ut, må det søkes om plass. Da er en avhengig av at det er ledig plass ved den aktuelle SFO. Dersom det er fullt, må barnet stå på venteliste. Søknad om plass etter påmeldingsfristen skal også skje elektronisk.

Det er viktig å merke seg at når barnet er påmeldt, så er det bare helt spesielle forhold som gjør det mulig å si opp plassen utenom oppsigelsesfristen den 15. desember. For oppsigelser før SFO-året har startet, er fristen 1. mai. Se også ”Oppsigelse av plass/endring av oppholdstid”.

Stasjoner i første klasse
Publisert: 15-01-2015 skrevet av: Svanhild

Første klasse arbeider i stasjoner hver tirsdag og fredag. Å bruke Ipad er kjempekjekt.

picture
 

Besøk av Sarah McIntyre
Publisert: 10-11-2014 skrevet av: Sigleif Steinsvåg

I forbindelse med SILK-festivalen fikk vi besøk av barnebokforfatteren Sarah McIntyre. 6. og 7. klasse fikk være med på et spennende tegnekurs.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.